Vi inviterer til den årlige ordinærer generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes jfr. foreningens vedtægter

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Kulturloft på Maltfabrikken, Maltvej 12, 8400 Ebeltoft

mere kultur
28.02.20
Sara Parkman
Koncert
125 DKK (Medlem: 100 DKK)
04.03.20
Annika Aakjær
Koncert
225 DKK (Medlem: 175 DKK)
Udsolgt
14.03.20
The Beatroots
Koncert
100 DKK (Medlem: 75 DKK)
Aflyst