Vi inviterer til den årlige ordinærer generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes jfr. foreningens vedtægter

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Kulturloft på Maltfabrikken, Maltvej 12, 8400 Ebeltoft

mere kultur
27.08.20
Poul Krebs & Band
Koncert
250 DKK (Medlem: 250 DKK)
05.09.20
The Doors Tribute
Koncert
150 DKK (Medlem: 100 DKK)
10.09.20
Uffe Steen Trio & Vestbo Trio
Koncert
150 DKK (Medlem: 120 DKK)