Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 26. marts kl. 10 på Kulturloft Ebeltoft

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere og referent

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5) Eventuelle forslag. NB! Skal fremsendes til formanden (chris@kulturloft.dk) senest 13.3.2022

6) Fastsættelse af kontingent

7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

På gensyn til generalforsamling

mere kultur
21.03.23
Livestream: Kaffe
Naturvidenskabeligt foredrag
Gratis
24.03.23
FABRÄK /Support: ØNDI
hip-hop/punk-rap
175 DKK (Medlem: 125 DKK)
28.03.23
Livestream: Stjernernes vilde liv
Naturvidenskabeligt foredrag
Gratis