Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 26. marts kl. 10 på Kulturloft Ebeltoft

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere og referent

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5) Eventuelle forslag. NB! Skal fremsendes til formanden (chris@kulturloft.dk) senest 13.3.2022

6) Fastsættelse af kontingent

7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

På gensyn til generalforsamling

mere kultur
26.09.23
Kan fortidens DNA hjælpe os i fremtiden?
VidenSkabet /livestream-foredrag
Gratis
30.09.23
Svaneborg Kardyb
Melodisk drømme-jazz
230 DKK (Medlem: 180 DKK)
07.10.23
Jazz på Djurzz
Festival for amatør-jazz
85 DKK (Medlem: 85 DKK)