top of page

Alle os frivillige

Offentlig·13 medlemmer

Månedsbrev marts 2024


Kære alle,


Hermed denne måneds brev fra bestyrelsen, og denne gang fra Stephen. Til slut i Stephens brev præsenteres et nyt initiativ, som vi håber I tager godt imod. Jeg håber at se jer alle til generalforsamlingen. Rigtig god weekend og læselyst.


Mit navn er Stephen Andersen.

Jeg har været udenlandsdansker en stor del af min aktive karriere, senest 10 år i Mellemøsten, hvorefter jeg besluttede at gå på pension. Væk fra storbyens larm, fredagsbøn og kameler, og til en by med kun 2 trafiklys. Det er Ebeltoft og det er her at pulsen finder sit rette leje, for en stund.


Jeg blev frivillig på Kulturministeriet tilbage i 2016 og fulgte senere med ned til de nuværende faciliteter på Maltfabrikken, og med et nyt navn, Kulturloft. Det er 3.år at jeg sidder i Bestyrelsen, og en af mine opgaver er at være tovholder for de frivillige.

At være frivillig i en forening, hvor man arbejder 100% gratis, betyder at man har overskud, er social og har glæde ved fællesskab. Vi har i dag 64 registreret frivillige, hvoraf ca. 30 er aktive - vi kunne sagtens hæve det antal til 40 !!!

Vi har 6 arrangement ansvarlige(værter) og samme antal kassemestre . Det er lige i underkanten så meld jer gerne hvis I er friske til de jobs.


Interessen for tilmelding til de forskellige arrangementer er ofte enorm stor. Rekorden for hurtig tilmelding var under 10 minutter til Anne Linnet koncerten.

Vi åbner op for tilmelding en måned før et arrangement, af hensyn til de arbejdsramte, som ikke har mulighed for at træffe en beslutning måneder før.

Jeg holder regelmæssig møder med Værterne/Kassemestre hvor vi fordeler rollerne til alle de kommende arrangementer. Deres navne og mobilnummer er nævnt nede i teksten på Hjulet. Det er Værten, der har det overordnede ansvar på selve dagen, og det respekterer vi alle 100%.Tidligere var det Bestyrelsen, der uddelte opgaverne til vores arrangementer. I dag bestemmer de frivillige 100% selv, eller næsten😊


Vi appellerer til alle, som indenfor en kortere periode, har været tilmeldt ca. 3 arrangementer om at holde lidt igen i starten af annoncering af et arrangement, så andre kan få chancen. Er der stadigvæk åben et par dage før, så må man selvfølgelig gerne tilmelde sig. Men vigtig er det at jobbet som Vært og Kassemester bliver besat.


De gange hvor jeg selv har været frivillig til et arrangement, har været en fantastisk oplevelse og det fællesskab som vi har, er helt unikt. De erfarne hjælper de nye og når barsalget rammer nye højder så kan man næsten ikke få armene ned. Efter en koncert, man sidder derhjemme, træt, men glad (og evaluerer) - så er følelsen ofte "tæt på lykkelig" (sangtitel).


Og så til slut en glædelig nyhed, for Bestyrelsen har besluttet at anerkende den store frivillige arbejdsindsats ved at tilbyde aktive frivillige følgende:

Aktive frivillige på Kulturloft (A) kan leje Kulturloft til private arrangementer (B) på særlig begunstigede vilkår (C).

A. Frivillige, som kan dokumentere mindst 2 vagter på Kulturloft inden for de seneste 6 måneder eller på anden vis i perioden har lagt mindst tilsvarende timer/arbejde i andre frivillige aktiviteter for Kulturloft (indkøb, regnskab, bestyrelse, udvalg, m.v.)

B. Private arrangementer I hvilke den frivillige er hovedpersonen (egen fødselsdag, bryllupsdag, receptioner og lignende) eller naturligt står som arrangør af i relation til egen nære familie (egne børns barnedåb, konfirmation, kandidatfest og lign.)

C. Med begunstigede vilkår menes, at lokalet kan lejes til et privat arrangement for 2.000 kr. + rengøring. Lokalet kan dog tidligst bookes 3 mdr. før udlejningstidspunktet, og skal godkendes af Kulturlofts booker.


Udlejningen vil være muligt på dage, hvor lokalet alligevel står tomt, så det kommer ikke til at forstyrre vores arrangementskalender. Vi håber, at der er mange af jer, der vil kunne få glæde af tilbuddet.


Med venlig hilsen

Stephen Andersen

Næstformand – Kulturloft

Om gruppen

Denne gruppe samler alle de aktive frivillige på Kulturloft....
bottom of page