top of page

MASKINRUMMET

Stedet her er hjemmesidens samlingssted for de frivillige og aktive på Kulturloft.

Det er også her, man kan danne sig et overblik over foreningens organisering omkring de mange praktiske opgaver, bestyrelsen og diverse udvalg.

 

Ikke alt er offentligt tilgængeligt. Bag et login er der her i Maskinrummet også et privat rum kun for frivillige. Her er der ”digitale grupperum”, dokumentsamlinger, forum m.v. Den slags skal der jo også være styr på og redskaber til.

 

Hvis du går med tanker om at blive frivillig på Kulturloft, kan du bl.a. orientere dig her nedenstående om de forskellige roller og arbejdsopgaver i den sammenhæng. Bemærk: Afsnittene er kun foreløbige. De vil i nærmeste fremtid blive bearbejdet. Især skal vi have udarbejdet den nævnte ”Håndbog” for det frivillige arbejde.

Alle os frivillige

Stort set alle funktioner og arbejdsopgaver på Kulturloft i Ebeltoft Kulturhus-regi varetages af foreningens frivillige: Booking og kontakt med de optrædende, diverse PR- og kommunikationsopgaver, klargøring af lokalet til afholdelse af de bookede arrangementer, servicering i og omkring baren, styring af driften, foreningsmedlemmer, hjemmesiden og økonomien – og ikke mindst aktiviteter, der kan dyrke og styrke det gode sociale samvær som frivillig og meget mere. I dag er vi over 70 frivillige, men kan godt bruge flere.

Bestyrelsen

Foreningen Ebeltoft Kulturhus, som står bag Kulturloft, ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Derudover vælges hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter.
 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer løbende de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.

 

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år.
 

På denne side kan du se bestyrelsesmedlemmernes navne, bestyrelsesroller og kontaktmail: NAVNE

Aktivitetsudvalget

Omdrejningspunktet for Kulturloft er naturligvis alle de forskellige aktiviteter, som afvikles på stedet. Og det opstår og foregår selv sagt ikke af sig selv. Det er aktivitetsudvalget, som trækker i de tråde, og de frivillige på opgaven, som får dem forbundet, hver gang dørene åbnes til et nyt arrangement på Kulturloft.
 

Mange års erfaring, stærke frivillige på opgaven og gode kontakter i kulturverden har gennem tiden gjort arbejdet lettere. Men bookingen skal konstant følge udviklingen omkring artister m.v. og se på mulighederne.
 

På denne side kan du se navn og kontaktmail på medlemmerne i aktivitetsudvalget: NAVNE

PR- og kommunikationsudvalget

Alle de spændende muligheder, events og øvrige arrangementer m.v., som Kulturloft udbyder, skal selvfølgelig kommunikeres ud til så mange som muligt. Især i lokalområdet. Det er PR- og kommunikationsudvalgets primære rolle i samarbejde med Maltfabrikken. Hjemmesiden og de månedlige nyhedsmails er et vigtigt omdrejningspunkt i den sammenhæng, men også trykt materiale, pressemeddelelser m.v. er en del af gruppens arbejde sammen med Maltfabrikken.
 

På denne side kan du se navn og kontaktmail på medlemmerne i PR- og kommunikationsudvalget: NAVNE

Medlemsudvalget

En vigtig del af foreningen Ebeltoft Kulturhus er naturligvis foreningens medlemmer. Dem er der heldigvis mange af og flere er meget velkomne. Nye skal kunne tilmelde sig, og de skal alle betale et årligt kontingent. Det skal styres, formidles og udføres. Den rolle har medlemsudvalget bl.a. i samarbejde med PR- og kommunikationsgruppen, når der skal skabes kontakt med nye medlemmer.
 

På denne side kan du se navn og kontaktmail på medlemmerne i medlemsudvalget: NAVNE

bottom of page